Smart Toilets can get better Health Data

Inteligentne toalety mogą uzyskać lepsze dane zdrowotne

W jaki sposób technologia może pomóc w zapobieganiu chorobom, w tym korzystanie z uczenia maszynowego i analizy w czasie rzeczywistym w toalecie.

W jaki sposób przetwarzanie danych w inteligentnych toaletach ewoluuje w przyszłości?

W jaki sposób przetwarzanie danych w inteligentnych toaletach ewoluuje w przyszłości?

Inteligentna toaleta - inteligentne dane

Sprytne toalety wkrótce śledzą chorobę, nawyki snu i używanie substancji powyżej i powyżej rytmu serca i ćwiczeń. Ścieżka kariery do zostania analitykiem stolca nie jest dobrze wykorzystywana, ale badania odpadów ludzkich przyniosą pionierskie wyniki zdrowotne. Trend jest taki, że ludzie byliby samodzielnie administratorami zdrowia. W latach 80. producent Toto stworzył „inteligentną toaletę” ze sprzętem, który może się rozgrzać i czyścić w toalecie, naciskając jeden klucz. Przedsiębiorcy lubią BrookPad Twierdzić, że inteligentne toalety zrewolucjonizują zdrowie osobiste, dzięki czemu medycyna precyzyjna jest bardziej dostępna i przystępna dla konsumentów.
„Zastosowanie algorytmów danych w czasie rzeczywistym i algorytmów uczenia maszynowego zintegrowane BrookPad Inteligentna toaleta w najbliższej przyszłości zapewni dokładniejsze dane dotyczące zdrowia. To może pomóc przyspieszyć wykrywanie wielu chorób, aby można było rozpocząć wczesne leczenie. ”, BrookPad Lab mówi.
BrookPad Labs rozwija się SplashLet 2.0, inteligentna toaleta, którą można zamontować w ciągu kilku minut, podobnie jak zwykła wersja SplashLet - toaleta elektroniczna. SplashLet 2.0 wykorzystuje technologię czujników do badania i kontrolowania kontinuum warunków moczowych i trawiennych. Podejmując pomiary odpadów optycznych i oceniając dane pod kątem objawów choroby i zaburzeń, firma twierdzi, że SplashLet 2.0 ma potencjał diagnozowania odwodnienia, infekcji wirusowej i infekcji dróg moczowych, jednej z najczęstszych infekcji, przed którymi stoją seniorzy.
Możliwe jest uzyskanie znacznie wyraźniejszego zrozumienia mikrobiomu i zmieniającej się natury czasu w badaniu stolca. Uczenie maszynowe to niewątpliwie słowo, którego użyłeś. To słowo może brzmieć mylące, ale jest ogólną metodą przekształcania danych w wnikliwe informacje. Możliwe jest skonstruowanie modeli matematycznych w celu dokonywania prognoz przy użyciu danych szkoleniowych i algorytmów uczenia maszynowego. Na przykład mikroflora jelitowa składa się z 500 do 1000 organizmów, co jest dużo. Mikrobiom żołądkowo -jelitowy, który jest kontrolowany przez skład diety i stan odżywczy, wpływa na utrzymanie właściwego funkcjonowania organizmu. Dane mogą być wykorzystane do badań i odkrywania wzorców. Toaleta może być szerokim źródłem danych, które można wykorzystać do poprawy badań zdrowotnych i ostrzegania, gdy coś pójdzie nie tak. Research Lab się bada SplashLetNastępne pokolenie i planuje sprzedawać go klientom ogólnym już w 2022 roku.

Co przyczynia się do przetwarzania danych w inteligentnych toaletach?

 • Oprócz rytmu i aktywności serca inteligentne toalety wkrótce zmierzą choroby, wzorce snu i użycie narkotyków.
 • Droga do zostania analizatorem stolca nie jest dobrze podróżowana, ale badania odpadów ludzkich zapewnią przełomowe wyniki zdrowotne.
 • W najbliższej przyszłości wykorzystanie analizy danych w czasie rzeczywistym i algorytmów uczenia maszynowego włączone do BrookPad Inteligentna toaleta dostarczy dokładniejsze dane zdrowotne.
 • BrookPad Nad laboratorium pracuje SplashLet 2.0, inteligentna toaleta, jak oryginał SplashLet - Toaleta elektroniczna, można zainstalować w ciągu kilku minut.
 • SplashLet Przyszłe pokolenie USA jest obecnie badane przez laboratorium badawcze, a celem jest dostarczenie go ogółowi opinii publicznej już w 2022 r.
Jak można wykorzystać dane do ulepszenia modeli uczenia maszynowego?

Jak można wykorzystać dane do ulepszenia modeli uczenia maszynowego?

W jaki sposób dane mogą pomóc w poprawie modeli uczenia maszynowego?

 • Te wyrafinowane technologie mogą monitorować poziom glukozy we krwi, rozróżniać infekcje wirusowe i bakteryjne oraz wykrywać objawy stanu zapalnego, problemów metabolicznych, choroby nerek i raka.
 • Due to the expensive cost of second-generation smart toilets, only a few private individuals, including medical organizations such as hospitals and high-level living facilities, utilize them.
 • The health industry's future includes a smart toilet that examines biometrics.
 • There is no next-generation smart toilet on the market that can gather and analyze biometric data for the general public.
 • BrookPad Lab is able to bring smart toilets to the consumer market in a near-functioning state.

Is it possible for smart toilets to detect diseases?

According to recent Stanford research, a disease-detecting "precision health" toilet may detect several symptoms of sickness via automated urine and stool examination. Any data retrieved from any sample is immediately sent to a secure, cloud-based system for storage by the smart toilet.

Is it possible for smart toilets to enhance one's health?

Smart toilet data might be used to monitor the health of whole populations, in addition to monitoring the health of individual users. Researchers predict that toilets will eventually be able to analyze urine for indicators of viral disorders such as coronavirus.

What functions can a smart toilet carry out?

For a low-profile and contemporary appeal, new intelligent toilets embed electronic bidet washing features inside a ceramic toilet bowl. Depending on the toilet manufacturer, make, and model, intelligent toilet bidet features are controlled by voice command, smartphone app, or remote control navigation.

What will the toilets of the future look like?

These include self-contained toilets and the BrookPad SplashLet 2.0, a tiny self-powered waste treatment device. It is a smart toilet that uses machine learning and real-time data processing to identify irregularities and collect life-saving data in order to enhance your health.

What is machine learning and how does it work?

Machine learning is a kind of artificial intelligence (AI) that trains computers to think as people do: by learning from and improving on previous experiences. It operates by analyzing data and discovering patterns with little human involvement.

What are some of the fundamentals of machine learning?

Machine learning may be divided into four categories. Training data provides expected outcomes in supervised learning (also known as inductive learning). Unsupervised learning occurs when the training data does not include the expected outcomes. Semi-supervised learning incorporates a few desired outcomes in the training data.

How does data get processed by machine learning?

In Machine Learning, there are seven essential processes in data preparation. Obtain the data set. All of the necessary libraries should be imported. Import the data into the program. Missing values must be identified and dealt with. The category data is encoded. The dataset is being split. Scaling of features.

Is it possible to utilize machine learning in smart toilets?

BrookPad is working on a smart artificial intelligence-powered toilet that would, according to reports, be able to assess your health and illness risk by studying your body waste. Consider smart toilets in the future, which will analyze human waste in real time on a daily basis.

Is it possible for an AI-powered smart toilet to analyze excrement for health?

Według BrookPad Lab research, an artificial intelligence tool in development at Duke University may be put on a conventional toilet to assist in analyzing patients' excrement and provide gastroenterologists with the information they need to deliver proper therapy.

What do your feces say about your overall health?

It may seem disgusting, but paying attention to your bowel motions is crucial. Your bowel movements are a good measure of how well your digestive system is working. Changes in the color, shape, and texture of your feces might indicate infection, digestive disorders, or more severe health concerns, including cancer.

Jak można wykorzystać dane do ulepszenia modeli uczenia maszynowego?

How can data be used to enhance machine learning models?

How do you examine feces?

A stool sample is collected in a clean container and forwarded to the laboratory for examination. Microscopy, chemical testing, and microbiologic testing are all part of laboratory analysis. Color, consistency, quantity, form, odor, and the presence of mucus will all be examined in the feces.

What does unhealthily produced human feces look like?

Mucus or blood should not be visible. If your feces is bright red, black, or pale, persistently thin or pencil-like, loose or watery, followed by mucous or pus, or if you have accompanying symptoms like stomach discomfort, contact your doctor immediately.

Is it worthwhile to invest in smart toilets?

Smart toilets are both ecologically friendly and add a touch of class to your bathroom. Smart toilets are worth consideration, whether you are redesigning your bathroom or just looking for a new toilet. They are not only cool and techy, but they also make your life simpler.

Is it possible for a smart toilet to enhance one's health?

The toilet technology can identify many malignancies, renal failure, and irritable bowel syndrome using physical, optical, and molecular analyses. The information may then be delivered automatically to secure cloud-based systems and even incorporated into the records of a health care professional for convenient access.

Jakie funkcje może wykonać inteligentna toaleta?

Dla niskoprofilowej i współczesnej atrakcyjności nowe inteligentne toalety osadzają elektroniczne mycie bidetów w ceramicznej misce toaletowej. W zależności od producenta toalety, MAKE i Model, inteligentne funkcje bidetów toaletowych są kontrolowane przez polecenie głosowe, aplikację na smartfony lub nawigację zdalną.

Is there such a thing as a Smart Toilet?

Według najnowszych badań Stanforda, wykrywacza choroba toaleta „precyzyjnego zdrowia” może wykryć kilka objawów choroby poprzez zautomatyzowane badanie moczu i stolca. Wszelkie dane pobrane z dowolnej próbki są natychmiast wysyłane do bezpiecznego, opartego na chmurze systemu do przechowywania przez inteligentną toaletę.

More Data Better Results

It is possible to examine urine to see what it could say about various lifestyle variables. Urinary analysis can provide information about intake of coffee, and even indicate how much we were exercising. These powerful tools can track glucose levels, differentiate between viral and bacterial infections, and recognize signs of inflammation and metabolic disorders and signs of kidney disease and cancer

Due to the costs, only a few private people, including medical institutions such as hospitals and high-level living facilities, use second-generation smart toilets. A smart toilet that checks biometrics is a future for the health industry. There is no next generation smart toilet that can collect and process biometric data available for wide consumer market. Market wearables like Smart Watch are powerful and so many people use them, but for example, they don't tell you how much we use caffeine, alcohol or drugs.

It is not the most economically or technically practical idea to incorporate a laboratory into the house. The second generation of smart toilets will, however, rely on sensor technology. It is possible to provide enough information to track what is happening in a human digestive system using a less costly sensor and a sophisticated data processing system. Further research on the potential benefits of using this technology will soon provide people with more information to inform their decisions on personal health. BrookPad Lab is able to move smart toilets to the near-function consumer market. We're moving to a world where technology gives us more information about wellbeing.

The following are the main conclusions on how Smart Toilets may provide improved health data.

 • Smart toilets may provide more accurate health data.
 • What will the future of data processing in smart toilets look like?
 • Smart Data – Smart Toilet
 • Oprócz rytmu i aktywności serca inteligentne toalety wkrótce zmierzą choroby, wzorce snu i użycie narkotyków.
 • Chociaż droga do zostania analizatorem kału nie jest dobrze podróżowana, badanie odpadów ludzkich zapewni przełomowe wyniki zdrowotne.
 • „Może to pomóc przyspieszyć wykrycie licznych chorób, aby mogło rozpocząć się wczesne leczenie”, według BrookPad Laboratorium.
 • BrookPad Nad laboratorium pracuje SplashLet 2.0, inteligentna toaleta, jak oryginał SplashLet-Toaleta elektroniczna, można zainstalować w ciągu kilku minut.
 • Inteligentne toalety wkrótce będą w stanie śledzić choroby, nawyki snu i nadużywanie narkotyków oprócz tętna i ruchu.
 • Te zaawansowane technologie mogą zidentyfikować stan zapalny, zaburzenia metaboliczne, chorobę nerek i objawy raka, a także monitorować poziom glukozy we krwi i rozróżniać zakażenia wirusowe i bakteryjne.
 • Według nowego badania Stanforda, wykrywająca chorobę „precyzyjną zdrowie”, może wykryć różne wskaźniki choroby poprzez zautomatyzowaną kontrolę moczu i stołka.
 • Oprócz śledzenia zdrowia poszczególnych użytkowników, inteligentne dane toalet mogą być wykorzystywane do śledzenia zdrowia całej populacji.
 • Niezależne toalety i BrookPad SplashLet 2.0, wśród nich jest mały system oczyszczania odpadów.
 • Jest to inteligentna toaleta, która wykrywa anomalie i gromadzi dane ratujące życie za pomocą uczenia maszynowego i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym w celu poprawy zdrowia.
 • Za pomocą analizy fizycznej, optycznej i molekularnej technologia toalet może wykryć różnorodne nowotwory, choroby nerek i zespołu jelita drażliwego.
 • Integracja laboratorium z domem nie jest najbardziej opłacalną ani technicznie wykonalną opcją.
 • Jednak technologia czujników zostanie wykorzystana w drugiej generacji inteligentnych toalet.
 • Dzięki tańszemu czujnikowi i potężnemu systemowi przetwarzania danych można oferować wystarczającą ilość informacji, aby śledzić to, co występuje w ludzkim przewodzie pokarmowym.
 • Dodatkowe badania nad możliwymi zaletami stosowania tej technologii mogą wkrótce zaoferować konsumentom więcej informacji, aby pomóc im dokonać wyborów związanych ze zdrowiem.
 • BrookPad Lab jest w stanie wprowadzić inteligentne toalety na rynek konsumentów w prawie funkcjonującym stanie.
 • Udamy się do świata, w którym technologia zapewnia nam więcej danych na temat naszego zdrowia.

Scenariusz
BrookPad Zespół

 

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.