Jaki jest najlepszy sposób na naprawę spłuczki w toalecie?

bathroom how to how to use plumber plumber needed plumbing toilet toilet flush

Dowiedz się więcej na temat Jak naprawić zatkaną toaletę?

 

What is the best way to repair a toilet flush?

Jak naprawić spłuczkę w toalecie?

Spłukanie toalety stanowi 20% zużycia wody w gospodarstwie domowym. Musisz nacisnąć uchwyt, aby uruchomić dźwignię w spłuczce, aby spłukać. W ten sposób zbiornik może spłynąć do miski tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest, aby mieć oko na poziom wody w zbiorniku. Jeśli twoja toaleta przecieka, musisz działać natychmiast.

Jeśli Twoja spłuczka zapełni się zbyt szybko, może wymagać wymiany. Jeśli woda napełnia się powoli, mechanizm napełniania jest uszkodzony lub zatkany kamieniem. Należy wymienić mechanizm spłukujący. Możesz obsługiwać dopływ wody bez wyjmowania sterownika, jeśli ma przewód. Mechanizm zmiennoprzecinkowy może wymagać zmiany, usunięcia kamienia lub innej modyfikacji.

Przepełnienie cysterny musi zawsze przekraczać maksymalny poziom wody. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby obniżyć pływak i poziom wody. Jeśli problem będzie się powtarzał, pływak może być zatkany kamieniem. Mechanizm pływakowy należy odkręcić od zaworu doprowadzającego wodę na zewnątrz cysterny. Namocz mechanizm i jego uszczelki w białym occie na godzinę (lub dłużej w razie potrzeby) Przetrzyj dno zbiornika gąbką. Jeśli problem będzie się powtarzał, może być konieczna wymiana mechanizmu spłukującego.

Naprawianie spłuczki toaletowej.

Utrzymywanie spłukiwanej toalety w dobrym stanie ma sens ekologiczny i ekonomiczny, ponieważ oszczędza wodę i pieniądze. Spłukiwanie toalety stanowi 20% zużycia wody w gospodarstwie domowym, więc zwykły wyciek szybko staje się bezdenną dziurą dla twojego ciężko zarobionego klina. Dlatego musisz działać szybko, jeśli w Twoim kolorze pojawi się błąd. Praca jest w zasięgu każdego. Po prostu postępuj zgodnie z naszymi radami, aby zidentyfikować przyczynę i rozwiązać problem.

Jak działa system spłukiwania toalet?

W celu spłukania toalety naciska się dźwignię, która podnosi zawór spłukujący z gniazda i wpuszcza go do miski. Następnie zawór unosi się poza gniazdo, umożliwiając jak najszybsze opróżnienie zbiornika do miski. Gdy poziom wody w zbiorniku spada, pływający zawór spłukujący opada na dno zbiornika i ponownie zamyka linię wylotową, aby zapobiec przepływowi wstecznemu.

Jaka jest procedura spłukiwania toalety w Wielkiej Brytanii?

Aby spłukać toaletę, należy nacisnąć uchwyt, który aktywuje dźwignię (linia przerywana) w spłuczce. Dźwignia aktywuje zawór zwany klapą (zielony), który umożliwia opróżnianie spłuczki do muszli klozetowej poniżej w procesie zwanym syfonem. Powoduje to efekt syfonu, który całkowicie usuwa zawartość miski.

Jakie jest źródło ssania w toalecie?

Aby wytworzyć odpowiednie ssanie, do muszli klozetowej należy wprowadzić odpowiednią ilość wody. Zawór odpowiada za regulację ilości wody, która dostaje się do miski przy każdym spłukaniu. Jest to klapa, która zamyka otwór na wodę w zbiorniku, który umożliwia przepływ wody do miski i jest połączona z uchwytem.

Trzy rodzaje kontroli spłukiwania są następujące:

Historycznie, pokrętło było najczęściej używanym rodzajem sterowania spłukiwaniem. Ten rodzaj toalety nie pozwala na wybór ilości spłukiwanej wody. Pojedynczy przycisk wciskany: Chociaż ten rodzaj jest bardziej nowoczesny niż typ z pokrętłem, nie zapewnia żadnej kontroli nad ilością spłukiwania.

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów ze spłuczkami.

Cysterny są podatne na dwa rodzaje problemów. Identyfikacja źródła problemu jest niezbędna, zanim spróbujesz go naprawić. Pierwszym krokiem w ustaleniu źródła problemu jest zdjęcie pokrywy spłuczki.

Zdejmij pokrywę spłuczki ze spłuczki.

W przeciwnym razie będziesz musiał usunąć element sterujący spłukiwania i zakryć spłuczkę, chyba że spłuczka jest wyposażona w kabel, który umożliwia pracę w spłuczce bez konieczności wyjmowania elementu sterującego Jeśli element sterujący spłukiwaniem jest pokrętłem , wystarczy go odkręcić, aby zwolnić ciśnienie. W zależności od modelu elementy sterujące spłukiwaniem z przyciskami można usunąć na dwa sposoby. Usuń pierścień otaczający przycisk, odkręcając go. Aby wyjąć przycisk (lub przyciski w przypadku sterowania dwuprzyciskowego) z jego pozycji należy ostrożnie podnieść go małym śrubokrętem na tyle, aby dosięgnąć śruby mocującej sterowanie i odkręcić. Zdejmij pokrywę spłuczki ze spłuczki i połóż ją ostrożnie na podłodze.

Zlokalizuj wadliwy element.

Jeśli napełnianie cysterny zajmuje dużo czasu. Źródłem problemu jest mechanizm napełniania. Prawdopodobnie zawór pływakowy został uszkodzony lub zatkany kamieniem. Jeśli woda wypłynie z przelewu, uważa się to za awarię. Do cysterny dostaje się nadmierna ilość wody. Pływak został nieprawidłowo ustawiony, jest uszkodzony lub jest zatkany kamieniem. Nie odcina dopływu wody, gdy spłuczka jest całkowicie wypełniona wodą. Jeśli woda wycieka z dna spłuczki, spłuczkę należy wymienić. Z mechanizmem spłukiwania powstał problem. Wtyczka lub jedna z uszczelek jest zużyta lub zanieczyszczona kamieniem i należy ją wymienić.

Uszczelka zaworu pływakowego jest naprawiana.

Usuń wodę ze spłuczki. Mechanizm pływakowy należy wyjąć z zaworu doprowadzającego wodę na zewnątrz spłuczki, odkręcając go za pomocą regulowanych szczypiec. Mechanizm pływakowy należy wyjąć z wnętrza spłuczki, a następnie otworzyć zawór, aby się do niego dostać. Chwyć uszczelkę i ostrożnie wyjmij ją rękami z zaworu pływakowego. Ta uszczelka często składa się z ciemnej mieszanki gumowej. Sprawdź uszczelkę szmatką, aby sprawdzić, czy nie jest zakamieniona lub pęknięta. Powinien być namoczony w occie, jeśli jest tylko zanieczyszczony kamieniem. Jeśli coś jest zepsute, wymień to. W zaworze pływakowym w razie potrzeby zainstaluj odkamienianą lub wymienną uszczelkę. Usuń kawałki z wody i osusz je. Połącz ze sobą dwie połówki mechanizmu pływakowego za pomocą śrub. Ważny! Sprawdź, czy warga uszczelki jest ściśle dopasowana do rowka w pokrywie zaworu pływakowego. Jeśli nie, wymień uszczelkę. Umieść mechanizm pływakowy w spłuczce i połącz go z przewodem wodociągowym. Włącz dopływ wody i uruchom mechanizm, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Naprawiam mechanizm pływaka.

W zależności od tego, czy mechanizm pływaka nie działa poprawnie, może być konieczna regulacja, odkamienianie lub inne zmiany. Zmiana ustawień mechanizmu pływaka. Usuń wodę ze spłuczki. Przelew cysterny musi być zawsze wyższy niż maksymalny poziom wody. Możliwe, że pływak jest ustawiony zbyt wysoko, przez co woda spływa do muszli klozetowej. Aby zmniejszyć pływak i poziom wody, wykonaj czynności opisane poniżej. W przypadku sterowania spłukiwaniem typu gałkowego. Ten zawór (znany również jako kurek kulowy) jest kontrolowany przez pływak (lub kulę), który jest wypełniony powietrzem i jest przymocowany do końca pręta na jednym końcu. Delikatnie zegnij tę wędkę w dół, aby opuścić pływak na końcu wędki. Jeśli chodzi o sterowanie spłukiwaniem za pomocą jednego przycisku. Śruba regulacyjna na stelażu powinna być zlokalizowana i odkręcona w celu opuszczenia pływaka. W przypadku sterowania spłukiwaniem z dwoma przyciskami. Niewielki ruchomy pływak może być użyty do wyrównania elementu z resztą zespołu. Poziom wody w spłukiwaniu częściowym powinien znajdować się 25 mm poniżej poziomu wody w spłukiwaniu pełnym. Niewielki ruchomy pływak może być użyty do wyrównania elementu z resztą zespołu.Poziom wody podczas spłukiwania częściowego powinien znajdować się 25 mm poniżej poziomu wody podczas spłukiwania pełnego. Jeśli problem nie ustąpi, możliwe, że mechanizm pływaka został zatkany kamieniem.

Odkamienianie mechanizmu pływaka to proces.

Usuń wodę ze spłuczki. Mechanizm pływakowy należy wyjąć z zaworu doprowadzającego wodę na zewnątrz spłuczki, odkręcając go za pomocą regulowanych szczypiec. Wyjęcie mechanizmu pływaka z wnętrza spłuczki pozwoli na jej otwarcie. Namocz składniki w białym occie na godzinę (lub dłużej w razie potrzeby), a następnie dobrze spłucz. Usuń wszelkie pozostałości kamienia, wycierając je ręcznikiem. Zmontuj razem wszystkie elementy mechanizmu pływakowego. Podłącz mechanizm pływakowy do spłuczki, a doprowadzenie wody do spłuczki, aby zakończyć instalację. Włącz dopływ wody i uruchom mechanizm, aby upewnić się, że działa poprawnie. Jeśli problem został rozwiązany, należy wymienić pokrywę zbiornika. Jeśli problem będzie się powtarzał, będziesz musiał całkowicie wymienić mechanizm pływaka.

Zmiana mechanizmu pływaka to skomplikowany proces.

Usuń wodę ze spłuczki. Mechanizm pływakowy należy wyjąć z zaworu doprowadzającego wodę na zewnątrz spłuczki, odkręcając go za pomocą regulowanych szczypiec. Usuń mechanizm pływający z równania. Zamontuj nowy mechanizm pływakowy w spłuczce i podłącz go do linii zasilającej w wodę, aby zakończyć instalację. Włącz dopływ wody i uruchom mechanizm, aby upewnić się, że działa poprawnie. Poziom wody należy dostosować w celu określenia ilości wody odprowadzanej w każdym spłukiwaniu. Zmniejsz pływak, aby obniżyć poziom wody. Zwiększ pływak, aby podnieść poziom wody w zbiorniku.

Ponowne składanie mechanizmu spłukującego

Usuń wodę ze spłuczki. Wyjmij mechanizm płuczący ze spłuczki, obracając go o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od miejsca, w którym się teraz znajduje. Wyjmij mechanizm ze spłuczki, podnosząc go pionowo ze spłuczki. Zdejmij uszczelkę korka i uszczelkę zaworu płuczącego z mechanizmu i umyj je czystą szmatką, aby upewnić się, że są wolne od zanieczyszczeń. Zbadaj je pod kątem oznak zużycia. Jeśli są zużyte, wymień je na nowe. Pamiętaj, aby namoczyć mechanizm i jego uszczelki na co najmniej godzinę w białym occie (lub dłużej, jeśli to konieczne). Za pomocą gąbki wytrzyj spód spłuczki do czysta. Zmontuj mechanizm płuczący, używając odkamienianych uszczelek: najpierw uszczelkę korka, następnie zawór płuczący i jego uszczelkę i tak dalej. Włącz dopływ wody i uruchom mechanizm, aby upewnić się, że działa poprawnie. Jeśli problem został rozwiązany, należy wymienić pokrywę zbiornika. Jeśli problem nie ustąpi, prawdopodobnie mechanizm płukania uległ zużyciu i należy go wymienić.

Jaki jest najlepszy sposób na naprawę spłuczki w toalecie?

 • Spłukanie toalety stanowi 20% zużycia wody w gospodarstwie domowym.
 • Musisz nacisnąć uchwyt, aby uruchomić dźwignię wewnątrz spłuczki, aby spłukać.
 • W ten sposób zbiornik może spłynąć do miski tak szybko, jak to możliwe.
 • Konieczne jest pilnowanie poziomu wody w zbiorniku.
 • Jeśli twoja toaleta przecieka, musisz działać natychmiast.
 • Jeśli Twoja spłuczka zapełni się zbyt szybko, może wymagać wymiany.
 • Jeśli woda napełnia się powoli, mechanizm napełniania jest uszkodzony lub zatkany kamieniem.
 • Należy wymienić mechanizm spłukujący.
 • Możesz obsługiwać dopływ wody bez zdejmowania sterownika, jeśli ma przewód.
 • Może trzeba zmienić, odskalować lub w inny sposób zmodyfikować mechanizm zmiennoprzecinkowy.
 • Przepełnienie cysterny musi zawsze przekraczać maksymalny poziom wody.
 • Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby obniżyć pływak i poziom wody.
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, pływak może być zatkany kamieniem.
 • Mechanizm pływakowy należy odkręcić od zaworu dopływu wody na zewnątrz cysterny
 • Namocz mechanizm i jego uszczelki w białym occie na godzinę (lub dłużej w razie potrzeby) Przetrzyj dno zbiornika gąbką.
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, może być konieczna wymiana mechanizmu płukania.

Napisane przez
Zespół BrookPad

.


Starszy post Nowszy post


Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem

Judge.me Review Medals