Hvad er den bedste måde at udskifte en radiator på?

bathroom radiator guide home home improvement how to plumber plumber needed plumbing

Du kan finde ud af mere om, hvordan du udskifter en radiator her.

Radiator installation

Hvad er den mest effektive metode til at udskifte en radiator?

Radiatorer, der ikke fungerer korrekt, bør fjernes og udskiftes med nye. Dette kan spare dig penge på energi og samtidig sikre, at dit hjem opvarmes så effektivt, som det overhovedet kan være! Det er muligt for en utrænet person som dig selv at fjerne en radiator, men enhver installation og rørføring skal udføres af fagfolk med passende kvalifikationer. For at installere en ny radiator korrekt, skal du muligvis undersøge tilstanden af ​​din eksisterende væg. Sluk for varmen og luk ventilerne i hver ende af radiatoren, hvis rørcentrene i begge ender af radiatoren er ens.

Brug en justerbar skruenøgle til at løsne en af ​​de drejemøtrikker, der forbinder ventilen med radiatoren, mens du samtidig lukker for begge ventiler på samme tid med den anden. Du bør gøre brug af enhver bakke, der er placeret under ventilen, for at fange alt vand, der måtte være drænet ud. Vær omhyggelig med at kontrollere, at udluftningsventilen er lukket, og at alle vandrør og ventiler er korrekt tilsluttet, før du tænder for din vandtilførselsventil. For at sikre, at der ikke er noget skjult bag væggen, før du borer igennem den, skal du bruge en digital multifunktionsdetektor til at kontrollere området bagved, før du borer. Hvis du skal udlufte mere end én radiator, skal du altid starte med den radiator i stueetagen, der er længst væk fra kedlen, når der udluftes flere radiatorer.

Hvis du bor i en bungalow, kan du starte med at udlufte radiatoren, der er placeret yderst i dit hjem, fra hvor din kedel er placeret. Arbejd dig gennem radiatorerne, og kom tættere og tættere på kedlen, mens du går. Gå derefter til anden sal og gentag processen også der. Sørg for, at dit centralvarmesystem (inklusive din kedel) er slukket, og at dine radiatorer er helt kolde, før du fortsætter.

Nemte foranstaltninger at følge for en vellykket radiatorinstallation

Fjern og udskift radiatorer, der ikke fungerer korrekt. Dette vil ikke kun spare dig penge på el, men det vil også garantere, at dit hus bliver opvarmet så effektivt som muligt. Selvom udskiftning af en ny radiator ikke er en vanskelig opgave, er det vigtigt at følge vores anbefalinger for at undgå at skabe ekstra rod eller have nogen negativ effekt på systemet.

Har du brug for en VVS-installatør til at udskifte en radiator?

Selvom det er muligt for en ufaglært person som dig selv at fjerne en radiator, skal du være opmærksom på, at enhver installation og rørføring skal udføres af kvalificerede eksperter. Bare husk på, at enhver installation eller rørføring bør overlades til eksperterne.

Kan det betale sig at udskifte radiatorer?

Men medmindre du skal ind i et nyt byggeri, bør du i det mindste tænke på at skifte dine radiatorer.... På trods af at de typisk har en længere levetid, er radiatorer ikke uforgængelige, og alle fordelene ved din nye kedel kan blive ophævet, hvis den bruges til at levere vand til forældede radiatorer.

Er det muligt at udskifte en radiator uden at skulle tømme systemet?

Selvom det er muligt at udskifte radiatorventilen uden at tømme systemet helt, hvis du blot udskifter en enkelt radiator, har det sine fordele. For eksempel er vandet i dit centralvarmeanlæg fyldt med varmetilsætningsstoffer og hæmmere, der hjælper med at holde systemet kørende jævnt og effektivt.

Før du begynder, skal du overveje følgende:

Før du begynder, er der et par ting, du bør overveje. Undersøg først og fremmest din vægs tilstand.Er der smuldrende puds eller brud i væggene? Hvis dette er tilfældet, skal du muligvis udføre nogle reparationer, før du kan installere din nye radiator

Sådan adskiller og geninstallerer du din radiator

Kontroller, om dine vægge er massivt murværk (mursten eller blokke sammenføjet med mørtel) eller gipsplader (et hult område under enten en tør væg eller studsvæg) ved at inspicere indersiden af ​​dit hjem. Er væggen udført i massivt murværk, vil du kunne vælge mellem et større udvalg af nye radiatorer. Fordi væggene er stærkere, kan du vælge den størrelse og stil, du ønsker. Store radiatorer kan monteres på enhver sektion af væggen ved hjælp af passende beslag. Til gipspladevægge skal du finde spidserne, som kan være svære at finde i starten. De lodrette eller vandrette træstykker, som gipspladen er forbundet med, betegnes som nitter. En studdetektor vil hjælpe dig med at lokalisere dem. Fordi tapperne er den mest strukturelt sunde del af væggen, skal din radiator understøttes af dem. Du kan være begrænset i den type og størrelse af radiator, du må bruge i området, afhængigt af hvor de er placeret. Hvis du er i stand til at fastgøre et støttebeslag til en studs, behøver du ikke et vægstik; i stedet skal du bare bruge den passende slags skrue til at fastgøre beslaget.

 1. Den hurtigste og mest ligetil metode til at udskifte en radiator er at vælge en med lignende rørcentre. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du justere dine nye ventiler, hvilket bedst gøres af en professionel VVS-installatør.
 2. For at isolere din nye radiator, hvis rørcentrene i begge ender er identiske, skal du slukke for varmen og lukke for ventilerne i hver ende af radiatorens rørcentre. Radiatorventiler fås i en række forskellige konfigurationer. Manuelle ventiler skal drejes med uret, indtil de ikke kan drejes længere; termostatventiler skal indstilles til nul eller slukket; og låseskærmsventiler skal trækkes ud af vejen, og den firkantede aksel drejes med uret med en justerbar skruenøgle, hvis de er til stede. Hold styr på, hvor mange drejninger du laver, og skriv dem ned, så du kan nulstille den nye radiator til samme flowhastighed, når du har repareret radiatoren og skal genåbne denne ventil efter at have fikset radiatoren.
 3. Sørg for, at du har en bakke under ventilen til at opsamle alt vand, der løber ud. Vi har opdaget, at en malerrullebakke fungerer fint. Brug en justerbar skruenøgle til at løsne en af ​​de drejemøtrikker, der forbinder ventilen med radiatoren, mens du slukker for begge ventiler på én gang. Det kan være nødvendigt at bruge en anden skruenøgle eller rørnøgle for at holde ventilhuset på plads for at forhindre det i at rotere og bøje røret.
 4. Brug radiatorudluftningsnøglen eller en skruetrækker til at åbne udluftningsventilen, der er placeret øverst på radiatoren, og fjern hættemøtrikken i bunden af ​​radiatoren. Når bakken næsten er fyldt, strammes drejemøtrikken og bakkens indhold hældes i en beholder. Forbered en forsyning af rene håndklæder i tilfælde af spild. Gentag processen, indtil alt vandet er blevet drænet, og afbryd derefter den anden ventil. Fjern radiatoren fra dens monteringsbeslag og vip den for at lade eventuelle resterende vand løbe ud. Det er muligt, at du bliver nødt til at få hjælp fra en anden person til dette afsnit. Fyld udløbet i den ene ende af radiatoren med en gammel klud eller serviet for at forhindre radiatoren i at lække, og sæt den til siden indtil videre.
 5. Medmindre de nuværende beslag er udskiftelige, bliver du højst sandsynligt nødt til at skrue dem af, før du installerer de nye radiatorbeslag. Det er muligt, at du bliver nødt til at udfylde eventuelle huller, der er efterladt af de tidligere reparationshuller.
 6. Brug en digital detektor til flere formål til at undersøge bag væggen, før du borer i den, for at sikre dig, at der ikke er noget skjult bag den.De er lette at betjene og informerer dig om, hvorvidt der er rør, kabler eller stifter i det område, hvor du vil udføre dit byggearbejde. Hvis der er farer i området, kan du bare køre enheden hen over områdets overflade find ud af det.
 7. Installer beslagene på væggen, og fastgør derefter radiatoren til beslagene ved hjælp af skruer.
 8. For at gøre det nemmere at skrue tilslutningsskruerne ind i en radiator, når den er monteret på væggen, skal beslagene monteres med de udadvendte beslag mod væggen.
 9. Før du tænder for din vandforsyning, skal du sørge for, at udluftningsventilen er lukket, og at alle vandrør og ventiler er korrekt tilsluttet.

Hvad er den rigtige måde at udlufte din radiator på?

Der vil være lidt luft fanget i radiatoren, og du bliver nødt til at udlufte den for at slippe af med den.

 1. Fjern støvpladen fra gulvet, og brug en radiatornøgle eller flad skruetrækker til at åbne ventilen mellem en kvart og en halv omgang i retning mod uret. Skru den ikke af mere end en hel omgang ad gangen for at undgå at beskadige gevindene.
 2. Når du åbner udluftningsbolten, vil du høre indespærret luft suse ud af motoren. Forbered dig på, at det første dryp vand kommer frem ved at placere en kop eller en lille beholder under udluftningsventilen og en klud i nærheden. Så snart den første rislen af ​​vand kommer frem, lukkes udluftningsbolten ved at dreje nøglen eller skruetrækkeren mod uret. Kontroller, at du ikke overspænder bolten.

Er det bedre at udlufte en radiator fra toppen eller fra bunden?

Du bør altid starte med radiatoren på det jordniveau, der er længst væk fra kedlen, hvis du opdager, at du skal udlufte mere end én radiator. Det meste af tiden vil du være i stand til at finde udluftningsventilen på toppen eller siden af ​​din radiator.

Er der en bestemt rækkefølge for udluftning af radiatorer?

Arbejd dig gennem radiatorerne, og gå tættere på kedlen, mens du går. Gå derefter ovenpå og gentag proceduren også der. Hvis du bor i en bungalow, kan du starte med at udlufte radiatoren i den fjerne ende af dit hus fra din kedel, hvilket vil være den første radiator, du skal lave.

Er det nødvendigt at afbryde vandtilførslen til en radiator for at udlufte den?

Før du prøver at udlufte dine radiatorer, skal du være sikker på, at dit centralvarmesystem (din kedel) er slukket, og at dine radiatorer er helt kolde. Dine radiatorer indeholder varmt vand, når de er tændt, og udluftning af dem på dette tidspunkt kan bringe dig i fare for at brænde dig selv.

Hvordan udskifter man en radiator på den bedste måde?

 • Fjern og udskift eventuelle defekte radiatorer.
 • Dette vil spare dig penge på energi og sikre, at dit hjem er ordentligt opvarmet.
 • Du må gerne fjerne en radiator, men alle installationer og rør skal udføres af fagfolk.
 • Før du installerer en ny radiator, skal du muligvis undersøge væggen.
 • Luk ventilerne i hver ende af radiatoren, hvis rørcentrene er ens.
 • Brug en justerbar nøgle til at fjerne en af ​​de drejebolte, der forbinder ventilen med radiatoren.
 • Brug bakken under ventilen til at fange vand, der lækker.
 • Før du tænder for vandet, skal du lukke udluftningsventilen og tilslutte alle vandrør og ventiler.
 • Før du borer i væggen, skal du bruge en digital detektor til flere formål til at tjekke for skjulte genstande.
 • Hvis du skal udlufte mere end én radiator, så start med den, der er længst væk fra kedlen.
 • Hvis du bor i en bungalow, så start med at udlufte radiatoren længst væk fra kedlen.
 • Bevæg dig gennem radiatorerne, tættere på kedlen.
 • Gå så ovenpå og gør det igen.
 • Sørg for, at dit varmelegeme er slukket, og at dine radiatorer er helt kolde

Skrevet af
BrookPad Team

.


Ældre Post Nyere indlæg


Efterlad en kommentar

Bemærk venligst, kommentarer skal godkendes, før de offentliggøres

Judge.me Review Medals